Algemene Voorwaarden

Doelstelling / uitgangspunten Kunst(fiets)route Ringdijk Zuid

Bezoekers twee dagen laten kennismaken met een rijk en gevarieerd palet aan kunst aan de Zuidzijde van de mooie Ringdijk in de Haarlemmermeer.

Zowel in de dorpskernen als langs het water. Aangezien de Ringdijk +/- 65 kilometer lang is,  beginnen we dit jaar aan de Zuidkant van de Ringdijk met de mooie rietlanden en de Westeinderplas.

 

Er vindt geen ballotage plaats. De Kunst(fiets)route biedt een mix van amateur en professionele kunstenaars,  heeft een lage drempel en laat de bezoekers kennismaken met een grote variatie in aanbod van betaalbare en bereikbare kunst.

 

Deelnemers

De Kunst(fiets)route kent 3 typen deelnemers t.w.:

- De individuele kunstenaar

- Een groep (minimaal 3 personen) van amateur kunstenaars

- Een bestaand collectief van kunstenaars en/of kunstgaleries

 

De deelnemersbijdrage is bestemd om publiciteit, vlaggen/spandoeken en flyers te bekostigen.

(ook als u maar 1 dag kunt exposeren, blijft de bijdrage hetzelfde)

 

De deelnemersbijdrage bedraagt € 30,-- (inclusief BTW) per individuele kunstenaar.

De deelnemersbijdrage is € 75,-- (inclusief BTW) per groep vanaf 3 personen.

De deelnemersbijdrage is € 150,-- (inclusief BTW) voor een bestaand collectief van kunstenaars en voor kunstgaleries.

 

Spelregels

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van zijn expositie en een goede professionele presentatie. Deze dient plaats te vinden binnen de grenzen van de uitgestippelde route door de organisatie. Deelnemende kunstenaars hoeven niet in de gemeente te wonen.

Met de deelnemende Kunstenaar zonder eigen locatie aan de route wordt een geschikte locatie gezocht.

 

De locatie waar geexposeerd wordt is 2 dagen open van 11.00 - 17.00 uur. Er wordt verwacht dat de kunstenaar beide dagen aanwezig is.

 

De organisatie van de Kunst(fiets)route Ringdijk Zuid zorgt voor de brochure, de website en de verder publiciteit.

De deelnemersbijdrage geeft recht op plaatsing in de brochure van 1 kunstfoto, een korte tekst van maximaal 400 tekens (aard werk, techniek, materiaal) adres, expositie locatie en websitegegevens, mits alles voor de deadline is aangeleverd.

Deelnemersbijdrage geeft recht op plaatsing van maximaal 3 kunstfoto's op de website www.kunstrouteringdijkzuid.nl met identieke tekst als in de brochure.

Elke deelnemer krijgt ca. 10 brochures om zelf uit delen aan belangstellenden.

Deadline voor aanmelding is dit jaar op 01 maart 2024. Aanmelding geschiedt door het aanmeldformulier op de website in te vullen.

Na bevestiging ontvangst van het aanmeldformulier nemen wij contact met u op omtrent de betaling en verdere informatie.

Een aanmelding wordt alleen verwerkt als de betaling is ontvangen.

 

Privacyverklaring

 

De organisatie Kunst(fiets)route Ringdijk Zuid heeft tot doel :

"het bevorderen van bekendheid van het publiek met beeldende kunst in allerlei vormen aan de zuidkant van de ringdijk in de gemeente Haarlemmermeer.

De organisatie Kunst(fiets)route Ringdijk Zuid is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De organisatie Kunst(fiets)route Ringdijk Zuid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat i deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn : voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en locatiegegevens

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Onze  website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact op via info@kunstfietsrouteringdijkzuid.nl dan verwijderen wij de informatie.

De organisatie Kunst(fiets)route Ringdijk Zuid verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen :

- het afhandelen van uw betaling

- u te kunnen bellen, appen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- u te informeren over wijzigingen van onze diensten

De organisatie Kunst(fiets)route Ringdijk Zuid bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld.

De organisatie Kunst(fiets)route Ringdijk Zuid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De organisatie Kunst(fiets)route Ringdijk Zuid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt persoonlijke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik neem dan contact met ons op via info@kunstrouteringdijkzuid.nl.